Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2013

kaptopril
04:30

August 25 2013

19:42

Chocolate


Submitted by mar.tim.167
Reposted frominspired inspired viaczoo czoo
19:41
6616 8085

Photo

Reposted frommediterranean-nudes mediterranean-nudes viaczoo czoo
kaptopril
19:41
Zmieniałam się dla ciebie (…). Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viacytaty cytaty
kaptopril
19:40
3795 57d7 500
marzę teraz tylko o tym :(
Reposted fromarwen arwen viacats cats
19:39
8825 9962 500

lovingmalemodels:

Caio Cesar

Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viakatioszka katioszka
kaptopril
19:38
Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.
— Chuck Palahniuk
Reposted frominpassing inpassing viaczoo czoo
kaptopril
19:38
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromarancione arancione viaczoo czoo
19:38
0011 04b9
Reposted frommynnia mynnia viaczoo czoo
kaptopril
19:37
Polskie dziewczyny, piękne, błyskotliwe, pełne inwencji, czaru, wynikającej z wysokiej inteligencji wrażliwości – są w sytuacji strasznej: mają w zdecydowanej większości przypadków do czynienia – ze spokojem nazwę tak współplemieńców – z sytymi debilami.
— Jerzy Pilch
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viacytaty cytaty
kaptopril
19:36
7939 c483

August 18 2013

kaptopril
18:01
Reposted frompieceofinsanity pieceofinsanity viaczoo czoo
kaptopril
17:59
5636 9cb5
Reposted frommadlenaa madlenaa viacats cats
kaptopril
17:59
kaptopril
17:58
pha!
Reposted fromapfelstrudl apfelstrudl viacats cats
kaptopril
17:45
9730 c207
Reposted frompianistka pianistka viaczoo czoo
kaptopril
17:45
6502 f202
Reposted fromkrzysk krzysk
kaptopril
17:45
Reposted fromffaltcats ffaltcats viacats cats
kaptopril
17:45
7655 70ce
Reposted fromdarthsadic darthsadic viacats cats
17:45
7695 d3c5

theamericankid:

Cat protocol malfunction. Switching to emergency kangaroo mode.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl