Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2013

kaptopril
17:43
3306 22d5
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viacats cats
kaptopril
17:43
3534 5f1a 500
Sajgonki ♥
Reposted fromIriss Iriss viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
17:43


Submitted by Starlights husband
kaptopril
17:42
8604 9654
kaptopril
17:41
kaptopril
17:38
6107 f383
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacats cats
kaptopril
17:38
3797 ea3d
Reposted fromhirondelle hirondelle viacats cats
17:38
0518 fc34
kaptopril
17:37
8543 f61b
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viacats cats
kaptopril
17:36
0443 7777
Reposted frompapina papina viakatioszka katioszka
17:36
4907 787f

justamus:

cute-overload:

My Uncle forgot to roll up the window to his truck, and we found this little guy inside.

He hates you.

He hates everything.

But especially you.

Reposted frommaiqilai maiqilai viakatioszka katioszka
kaptopril
17:36
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacats cats

August 17 2013

kaptopril
17:42
5315 ce4e
would
Reposted fromcats cats viamakemewannadie makemewannadie
kaptopril
15:37
Uwielbiam małżeństwo. Cudownie jest znaleźć tę jedyną specjalną osobę, której chcesz dokuczać przez resztę życia
— Rita Rudner
kaptopril
15:29
Obudziłem się koło czwartej
i doszedłem do wniosku,
że życie jest diabła warte,
a trzeba żyć, po prostu.

Dla świętego spokoju wszelako
że - niby - "w sercu rana",
wypiłem szklaneczkę koniaku
i chodzę zalany od rana.
— Broniewski

August 05 2013

20:14

July 31 2013

kaptopril
20:02
7621 7908
<33
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaIMS IMS
kaptopril
19:59
Reposted fromnameherhope nameherhope viaczoo czoo
kaptopril
19:59
Gdyby Jezus Chrystus umarł w więzieniu bez świadków, gdyby nie było nikogo, kto by Go torturował i opłakiwał, to czy zostalibyśmy zbawieni?
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromdoshu doshu viacytaty cytaty
kaptopril
19:53
0314 8b1e
Reposted fromSpookie Spookie viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl